Od  2016 roku, Fundacja Eksperci dla Zdrowia realizuje projekty na rzecz poprawy opieki nad chorymi z cukrzycą we współpracy z kluczowymi ekspertami z dziedziny diabetologii i organizacjami pacjenckimi.