Fundacja Eksperci dla Zdrowia realizuje projekty z różnych obszarów chorobowych na rzecz poprawy jakości opieki nad chorym.