Polskie Towarzystwa Urologicznego przedstawiło 11 rekomendacji, które pozytywnie wpłyną na poprawę wyników leczenia pacjentów z nowotworami układu moczowo-płciowego.

 1. Należy opracować i wdrożyć program pilotażowy, realizowany przez kilka ośrodków urologicznych w Polsce i finansowany ze środków NFZ, oparty na opracowanych przez Polskie Towarzystwo Urologiczne modelach Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem z Nowotworom Złośliwym Nerki, Nowotworem Złośliwym Gruczołu Krokowego i Nowotworem Złośliwym Pęcherza Moczowego.
 2. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów układu moczowo płciowego, powinny być podstawą do opracowania obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla raka nowotworu złośliwego nerki, nowotworu złośliwego gruczołu krokowego oraz nowotworu złośliwego pęcherza moczowego.
 3. Należy opracować projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Operacji w Urologii Onkologicznej.
 4. Tworzenie specjalistycznych ośrodków leczenia nowotworu układu moczowo-płciowego powinno zostać wpisane przez Wojewódzkie Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych, jako regionalny priorytet dla polityki zdrowotnej.
 5. Polskie Towarzystwo Urologiczne, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, powinno opracować kryteria wymagane dla specjalistycznych ośrodków – centrów kompetencji leczenia nowotworów układu moczowo- płciowego.
 6. Należy opracować, we współpracy z Polskim Towarzystwem Urologicznym, program ustawicznego szkolenia z zakresu chemioterapii nowotworów układu moczowego, oparty na aktualizowanych co roku schematach postępowania.
 7. Należy opracować wzór Programu Polityki Zdrowotnej finansowanego ze środków NFZ lub środków samorządów terytorialnych, w zakresie wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego.
 8. Należy wystąpić do Narodowego Funduszowi Zdrowia o podział obecnej procedury JGP L31 – Radykalna prostatektomia na dwie oddzielne: L31A – Radykalna prostatektomia z dostępu załonowego i L31B – Radykalna prostatektomia laparoskopowa, różniące się wyceną punktową.
 9. Należy dokonać wyceny prostatektomii radykalnej przy użyciu robota medycznego oraz ustalić wskazania kliniczne do stosowania tej procedury i umożliwić stosowanie tej procedury w programie pilotażowym. Należy zmierzać do włączenia nowego świadczenia gwarantowanego.
 10. Należy wprowadzić jako nowe świadczenie gwarantowane, procedurę: biopsja fuzyjna gruczołu krokowego pod kontrolą obrazu TRUS i MRI.
 11. Należy wprowadzić nowe świadczenie gwarantowane – procedurę cystoskopii cystoskopem giętkim jako standard wykonywania kontrolnej cystoskopii u mężczyzn z nieinwazyjnym rakiem pęcherza moczowego.

Zobacz raport

Powiązane materiały