Od 2005 roku, prezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia- Marzena Domańska-Sadynica, MBA razem z  Polskim Towarzystwem Badania Bólu prowadzi działania na rzecz poprawy opieki nad pacjentem cierpiącym ból.