Programy profilaktyki zdrowotnej w cukrzycy” to projekt mający  na celu propagowanie  dobrych praktyk tworzenia programów polityki zdrowotnej przez władze samorządowe. Projekt objął patronatem honorowym Parlamentarny Zespół ds. Pacjentów.

W ramach  zaplanowanych działań powstała publikacja  zawierająca informacje w jaki sposób w obecnej, zmienionej  legislacji tworzyć programy zdrowotne. Publikacja  stanowi kompendium wiedzy na temat pisania programów polityki zdrowotnej w cukrzycy. Zawiera  informacje na temat obecnej legislacji, analizę programów polityki zdrowotnej ocenianych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  (AOTMiT) oraz przykładowy projekt programu polityki zdrowotnej w cukrzycy dla samorządu gminy, powiatu i województwa. W ramach projektu odbyły się spotkania z regionalnymi władzami samorządowymi oraz debata z udziałem władz.

Zasadność realizacji Projektu była podyktowana zmianą legislacji w zakresie tworzenia Programów Polityki Zdrowotnej  z dnia 15  listopada 2017 r. według  których Ministerstwo Zdrowia wydało nowe regulacje w zakresie tworzenia Programów Polityki Zdrowotnej. Nowe przepisy zaostrzają kryteria, nie pozwalając już na realizację programów samorządowych  w przypadku negatywnej opinii  AOTMiT,  wskazując w tym przypadku, że będzie to  na naruszenie  dyscypliny finansowej  przez władze samorządowe. Nakładają także nowe obowiązki dotyczące tworzenia i ewaluacji  programów polityki zdrowotnej, co  może stanowić  istotną  barierę  na dzień dzisiejszy dla władz samorządowych w tworzeniu programów polityki zdrowotnej.

Projekt przełoży się na realną pomoc pacjentom z cukrzycą, w najbardziej kluczowych obszarach związanych z opieką diabetologiczną. Celem zaplanowanych działań jest zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu cukrzycy i  towarzyszących jej powikłań oraz prowadzenie edukacji diabetologicznej. Projekt edukacyjno – społeczny pt. „Programy profilaktyki zdrowotnej w cukrzycy” realizowany jest dzięki grantowi edukacyjnemu firmy Novo Nordisk Polska.

Raport „Programy polityki zdrowotnej w zakresie cukrzycy„. Pobierz

Powiązane materiały