Fundacja Eksperci dla Zdrowia inicjuje i realizuje kampanie edukacyjne  mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w różnych obszarach chorobowych.