Fundacja Eksperci dla Zdrowia od 2018 roku realizuje z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. Eleonory Reicher oraz  prof. dr. hab. n.med. Brygidą Kwiatkowską – Konsultantem Krajowym w dziedzinie reumatologii, działania na rzecz poprawy opieki nad chorymi z zapaleniem stawów.