lipiec 23, 2018 – listopad, 2019

Zapobieganie chorobom zakaźnym w Polsce” to projekt edukacyjno-społeczny o charakterze eksperckim, realizowany we współpracy z Instytutem Zarządzania Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego, w Partnerstwie z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym i Pracodawcami Rzeczpospolitej Polskiej.

Obowiązkowe szczepienia ochronne są skuteczną i generalnie powszechnie akceptowalną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne zarówno w wymiarze zapobiegania zachorowaniom u osoby poddanej szczepieniom ochronnym (prewencji indywidualnej), jak również  kształtowania odporności całej populacji na zachorowania ( prewencji zbiorowej). 

Warunkiem osiągnięcia odporności w skali populacji na zachorowania  jest wysoki odsetek zaszczepionych osób, sięgający obecnie  do 95 %, co skutecznie zapobiega szerzeniu się zachorowań nie tylko na osoby uodpornione w drodze szczepienia, ale również te osoby, które ze względu na przeciwwskazania zdrowotne nie mogą być szczepione lub osób, które pomimo prawidłowo przeprowadzonego szczepienia nie wykształciły odporności immunologicznej.

Celem projektu była poprawa w zakresie wyszczepialności dzieci w Polsce. W ramach projektu odbyły się spotkania i debaty eksperckie z partnerami istotnymi dla prewencji chorób zakaźnych.

Powstały kluczowe dokumenty w postaci raportu  badawczego pt. Zapobieganie Chorobom Zakaźnym w Polsce” opracowanego przez zespół ekspertów systemu ochrony zdrowia z udziałem prawnika oraz suplementu pt. „Szczepienia ochronne w Polsce. Kluczowe aspekty i rekomendacje zmian”.

Celem opracowania publikacji było przedstawienie aspektów organizacyjnych oraz zagrożeń związanych z realizacją programu szczepień ochronnych w Polsce oraz przedstawienie rekomendacji dotyczących zmian systemowych w tym zakresie.

W ocenie autorów raportu badawczego, ze względu na kluczowe znaczenie szczepień ochronnych dla zdrowia publicznego, konieczne jest opracowanie wieloletniego strategicznego rządowego programu „Narodowego programu zapobiegania chorobom zakaźnym”, który zapewni poprawę efektywności i dostępności do szczepień ochronnych w Polsce a także stworzy rozwiązania poprawiając świadomość społeczną w tym zakresie.

Uzasadnieniem dla opracowania „Narodowego programu zapobiegania chorobom zakaźnym”  jest realizacja priorytetu zdrowotnego Państwa zapisanego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i w Uchwale Rady Ministrów dotyczącej Polityki Lekowej Państwa.

Ponadto warto zaznaczyć, że Komisja Europejska zaleciła państwom wspólnoty, żeby opracowały i wdrożyły krajowe lub regionalne plany szczepień mające na celu poprawę stanu zaszczepienia zgodnie z celami i założeniami europejskiego planu działania w dziedzinie szczepień Światowej Organizacji Zdrowia do 2020 r. Plany te powinny obejmować przepisy zrównoważonego finansowania i dostarczania szczepionek, podejście do szczepienia uwzględniające cały okres życia, zdolność reagowania na sytuacje nadzwyczajne i działania w zakresie komunikacji i doradztwa.

W raporcie przedstawiono rozdziały dotyczące szczepień ochronnych zawartych w  rządowych dokumentach strategicznych w zakresie szczepień ochronnych, wynikach raportów Najwyższej Izby Kontroli,  rekomendacjach Komisji Europejskiej.

Ponadto przedstawiono aspekty związane z finansowaniem i zakupami szczepionek w drodze przetargów publicznych, a także przedstawiono koncepcję ,,NARODOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA CHOROBOM ZAKAŹNYM I ZAKAŻENIOM”.

W końcowej części raportu autorzy, przedstawili propozycję szczegółowych rozwiązań  systemowych. Jedną z kluczowych propozycji jest utworzenie w drodze rozporządzenia Krajowego Rejestru Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych.

Projekt edukacyjno – społeczny pt. „Zapobieganie chorobom zakaźnym w Polsce” realizowany był  przy wsparciu finansowym firmy Pfizer  Polska Sp. z o. o w ramach niezależnego grantu.

 

Zobacz Raport: Zapobieganie chorobom zakaźnym w Polsce

Powiązane materiały