Celem kampanii Wcześniej Znaczy Lepiej jest zwiększenie świadomości społecznej na temat  chorób zapalnych stawów. Organizatorami kampanii edukacyjnej jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii – prof. dr hab. n.med. Brygida Kwiatkowska, oraz Fundacja Eksperci dla Zdrowia. Ambasadorką kampanii została dziennikarka, Agata Młynarska.

Patronat honorowy nad kampanią objął Minister Zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Partnerem merytorycznym kampanii jest Polskie Towarzystwo Zapalnych Chorób Autoimmunologicznych. Patronat nad kampania objęło Polskie Towarzystwo Badania Bólu i Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej. Patronat medialny nad kampanię objął Onet. Partnerami wspierającymi kampanię są firmy.

Na potrzeby kampanii powstał portal edukacyjny www.wczesniejznaczylepiej.pl, stanowiący kompendium wiedzy dla pacjenta w zakresie chorób zapalnych przebiegających z objawami wczesnego zapalenia stawów, diagnostyki zapalenia stawów na poziomie lekarza podstawowej opieki i lekarza reumatologa, standardów leczenia oraz praktycznych porad Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii. Na stronie znajduje się test przesiewowy w kierunku wczesnego zapalenia stawów.

Kampania będzie prowadzona w mediach społecznościowych. Internauci będą mogli dołączyć do społeczności na Facebooku: www.facebook.com/wczesniejznaczylepiej/oraz na Instagram www.instagram.com/wczesniejznaczylepiej/

Miesięczna kampania prowadzona we współpracy z portalem Onet, Patronem medialnym kampanii zaistnieje na portalu Onet. Kobieta. W ramach kampanii ukaże się cykl artykułów o charakterze edukacyjnym oraz wyświetlany będzie key visual kampanii (wideboard, halfpag na desctopie i mobiboard na mobile). Materiały edukacyjne będą promowane w serwisie Onet. Ponadto key visual będzie widoczny na portalach tematycznych Onet. Kampania edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim ruszyła 30 czerwca 2021 roku.

W Polsce opóźnienia diagnostyczne we wczesnym zapaleniu stawów są najdłuższe w Europie, w reumatoidalnym zapaleniu stawów wynoszą 35 tygodni, przy rekomendowanym czasie maksymalnym do 12 tygodni, a w przypadku np. łuszczycowego zapalenia stawów 7 – 8 lat przy rekomendowanym nieprzekraczalnym czasie maksymalnie 6 miesięcy. Europejska Liga Reumatologiczna (EULAR) zaleca, aby każdy pacjent z obrzękiem przynajmniej jednego stawu był skierowany i konsultowany przez reumatologa w ciągu 6 tygodni od pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Jak podkreśla dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRiR) w Warszawie – na podstawie wieloośrodkowego badania ankietowego przeprowadzonego przez NIGRiR, na duże opóźnienia diagnostyczne w zapalnych chorobach reumatycznych ma wpływ niska wiedza na temat tych chorób w społeczeństwie, co powoduje, że tylko 14,6 % chorych pojawia się u jakiegokolwiek lekarza (w tym lekarza rodzinnego) dopiero powyżej roku trwania choroby.

W kampanii uświadamiamy, że istotne w procesie diagnostycznym wczesnego zapalenia stawów jest, aby pacjent, u którego występuje ból i obrzęk przynajmniej jednego stawu, nie będący przyczyną urazu, trwający krótko, udał się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Rolą lekarza, do którego zgłosi się pacjent, jest przeprowadzenie screeningu w kierunku zapalnej choroby reumatycznej, a w przypadku jej podejrzenia, jak najszybsze skierowanie chorego do lekarza reumatologa – podkreśla prof. dr hab.n. med. Brygida Kwiatkowska

Najczęstsze i najgroźniejsze zapalne choroby reumatyczne występują u 5,7-25,2% osób dorosłych, a świadomość ich istnienia w społeczeństwie jest bardzo niska. Dla porównania cukrzyca występuje u 0,5 -9,5 % populacji osób dorosłych, a świadomość jej istnienia w społeczeństwie jest bardzo duża!! – alarmuje prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR.

Wczesne zapalenie stawów (WZS) może pojawić się w okresie największej aktywności zawodowej i osobistej, gdyż choroba ta dotyczy głownie młodych osób, w większości kobiet. Ludzie młodzi często łączą pierwsze objawy choroby z niewielkim urazem związanym z ich normalną aktywnością fizyczną, a zapalne bóle kręgosłupa z ich przeciążeniem. Powoduje to utratę cennego czasu koniecznego do ustalenia rozpoznania i włączenia leczenia zanim choroba przejdzie w proces przewlekły, a zmiany w układzie ruchu staną się nieodwracalne!! – podkreśla prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska stąd pomysł na kampanię pt.:  Wcześniej Znaczy Lepiej.

W ramach screeningu nie muszą być wykonywane specjalistyczne kosztochłonne badania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wystarczy dobrze zebrany, ukierunkowany na zapalne choroby reumatyczne wywiad oraz podstawowe badania laboratoryjne i obrazowe.

U chorych na wczesne zapalenie stawów zastosowanie skutecznego leczenia przez lekarza reumatologa zaraz po ustaleniu rozpoznania umożliwia uzyskanie remisji utrzymującej się przez dwa lata trwania choroby w około 70% przypadków, a w około 20% z nich można uzyskać 6-miesięczną remisję bez zastosowania jakichkolwiek leków. Wczesne wykrycie choroby zapalanej stawów, włączenie leczenia farmakologicznego, rehabilitacji na wczesnym etapie choroby to gwarancja na szybką i długą remisję choroby, przywrócenie chorego do aktywnego życia.

Jak twierdzi prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowskapomimo dużego postępu w możliwościach skutecznego leczenia, wczesne rozpoznanie choroby i włączenie właściwego leczenia, w ciągu 12 tygodni od pojawienia się pierwszych objawów, daje największą szansę na uzyskanie remisji choroby, jeszcze zanim dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia stawów. W tym celu konieczne jest wprowadzenie takich zasad postępowania, które nawet w przypadku obrzęku jednego stawu skierują chorego na właściwą „ścieżkę diagnostyczną” – bez konieczności czekania na rozwój choroby i wystąpienie kolejnych objawów. Dzięki temu możliwe będzie wczesne rozpoznanie problemu zdrowotnego i wdrożenie optymalnego, celowanego i przede wszystkim skutecznego leczenia w celu osiągnięcia remisji choroby. U około 70% chorych na wczesne zapalenie stawów wdrożenie skutecznego leczenia zaraz po ustaleniu rozpoznania umożliwia uzyskanie remisji utrzymującej się przez 2 lata trwania choroby.