24 września 2015 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się debata publiczna, dotycząca Priorytetów w zakresie leczenia bólu w Polsce”

Kluczowymi postulatami Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Fundacji Eksperci dla Zdrowia wieńczącymi dyskusję publiczną w Sejmie było:

1.     Stworzenie systemowych rozwiązań prawnych  gwarantujących realizację  prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie  łagodzenia bólu i innych cierpień powstających w przebiegu różnych chorób.

 2. Stworzenia systemu referencyjnego kontraktowania świadczeń w oparciu o wymaganą ocenę jakości leczenia bólu pacjenta w placówce, np. uczynienie wymaganym standardem badania natężenia bólu pacjenta i odnotowywania tego faktu w karcie pacjenta.