W 2016 roku pod patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Fundacji Eksperci dla Zdrowia, kampania „Nie ból się! Bądź wolny od bólu!” kontynuuje edukację społeczną pacjentów cierpiących z powodu bólu w chorobie nowotworowej i nienowotworowej oraz po zakończonym leczeniu onkologicznym, z bólem przewlekłym po radioterapii i chemioterapii.

Celem kampanii jest walka o prawa każdego pacjenta do życia bez bólu, bez względu na etap i rodzaj choroby oraz zwalczanie barier w obszarze dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej znoszących bóli inne cierpienia. Działania społeczne w ramach kampanii „Nie ból się! Bądź wolny od bólu!”, promują aktywną postawę chorych, świadomych możliwości łagodzenia cierpienia i pokazują bariery
w zakresie prawidłowego leczenia przeciwbólowego.

Współczesna medycyna potrafi skutecznie opanować ból u 90% przypadków. Ma wpływ na jakość życia, w chorobie i powinna być w służbie każdego pacjenta. Ulga w bólu powinna być zasadą przyjętą we wszystkich ośrodkach medycznych w całym kraju, a pomiar bólu w prostej skali NSR obowiązkiem codziennej praktyki lekarza każdej specjalizacji. Kampania pokazuje drogę do terapii przeciwbólowej, którą każdy może podjąć, domagając się leczenia bólu, w tym szczególnie bólu przewlekłego.

Kampania była realizowana za pośrednictwem Internetu (strona internetowa dedykowana kampanii zawierająca kompendium wiedzy o leczeniu bólu, konsultacjami on-line dla pacjentów), fanpage na Facebook’u, w prasie (informacyjne layouty prasowe) oraz w radio (informacyjne spoty radiowe) i w telewizji (spot TV) – zapewniając tym samym zasięg ogólnopolski działań.

SPOT TELEWIZYJNY

Spot radiowy

Kampania była realizowana za pośrednictwem Internetu (strona internetowa dedykowana kampanii zawierająca kompendium wiedzy o leczeniu bólu, konsultacjami on-line dla pacjentów), fanpage na Facebook’u, w prasie (informacyjne layouty prasowe) oraz w radio (informacyjne spoty radiowe) i w telewizji (spot TV) – zapewniając tym samym zasięg ogólnopolski działań.

Kampania „Rak wolny od bólu” zyskała istotne wsparcie medialne. Media tradycyjne i elektroniczne włączyły się w działania na rzecz pacjentów onkologicznych, cierpiących z powodu bólu różnego stopnia i nasilenia. Dzięki nim mogliśmy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców z informacją że ból przewlekły jest chorobą i powinien być skutecznie leczony. Walczyliśmy z utartymi stereotypami, dotyczącymi opioidofobii oraz z przekonaniem, że ośrodki medycyny paliatywnej są dla osób w stanie terminalnym. Media pomogły nam, wspierając się wywiadami z lekarzami mówić o potrzebie leczenia bólu i godnego życia w chorobie. Nawiązaliśmy współpracę z 5 stacjami ogólnopolskimi i 2 stacjami regionalnymi Telewizji Polskiej.

Otrzymaliśmy pozytywną opinię ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Spot edukacyjny TV był emitowany nieodpłatnie w TVN (7-13.12.2015  2x dziennie) w kanałach TVN, TVN7, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo Active, TVN Fabuła i TTV. W ramach współpracy z TVP , bezpłatna emisja spotu od 3-17.01.2016, (2x dziennie) w kanałach: PR 1, TVP PR 2, TVP INFO, TVP REGIONALNEJ, Polonii i TVP Kultura. Radiowy Spot kampanii został wyemitowany we wszystkich stacjach regionalnych Polskiego Radia, w Radiu dla Ciebie i w PR I Polskiego Radia. W sumie na antenach wspomnianych rozgłośni radiowych spot można było usłyszeć aż 580 razy. W 8 stacjach radiowych przygotowano dłuższy materiał w formie wywiadu z ekspertem wspartej informacjami o leczeniu bólu. Ponadto wsparło nas 17 redakcji ogólnopolskich i 20 gazet regionalnych. W ramach prowadzonych działań otrzymaliśmy 275 bezpłatnych publikacji visuali kampanii. Dodatkowo 82 informacje o kampanii ukazały się w mediach elektronicznych. Informację o kampanii i bezpłatnych konsultacjach zamieściły również wybrane Urzędy Wojewódzkie. Informacja o „Sobotach wolnych od bólu” ukazała się 111 razy w mediach.

Wszystkim tym instytucjom i mediom jesteśmy wdzięczni za to, że pomagali nam nagłośnić przesłanie kampanii „Nie kłaniaj się bólowi”.