Fundacja Eksperci dla Zdrowia w ramach kampanii Nie ból się. Bądź wolny od bólu przygotowała poradnik dla Pacjentów cierpiących przewlekły ból nowotworowy. Poradnik stanowi praktyczne kompendium wiedzy dla Pacjenta.

W poradniku zawarto ogólne informacje na temat bólu, zasad leczenia bólu przewlekłego oraz praktyki leczenia bólu w POZ, w poradni specjalistycznej. Jeden rozdział poświęcony jest aspektom prawnym dotyczącym prawa do łagodzenia bólu w chorobie (stan na 2016 rok.)

Materiał zawiera praktyczne porady dla Pacjenta: Kiedy należy zwrócić się po pomoc? Jakie są sygnały ostrzegawcze i co powinno skłonić nas  do wizyty u lekarza? Do kogo zwrócić się po pomoc? Kiedy udać się do specjalistycznej poradni leczenia bólu? Informacje na temat poradni medycyny paliatywnej i hospicjów. Kiedy udać się do opieki paliatywnej i hospicyjnej?

W rozdziale Gdzie można leczyć ból?  wymienione są ośrodki ze względu na rodzaj odczuwalnego bólu, podane są kontakty do ośrodków.

Jeden rozdział poświęcono pierwszej wizycie Pacjenta u lekarza rodzinnego w podstawowej opiece zdrowotnej: Jak przygotować się do wizyty? Co należy przynieść ze sobą? Na czym polega pomiar bólu? Jakie informacje otrzyma pacjent w trakcie trwania wizyty?

W rozdziale dotyczącym leczenia bólu w poradni medycyny paliatywne Pacjent znajdzie odpowiedzi na następujące pytania: Kto  kwalifikuje  się do Poradni Medycyny Paliatywnej? Jak się przygotować do wizyty? Co należy przynieść ze sobą? Ile trwa wizyta? Na czym polega pomiar bólu? Pytania jakie najczęściej zadają Pacjenci i lekarze.

Z poradnika Pacjent uzyska wiedzę na temat drabiny analgetycznej, leczenia i działań niepożądanych leków.

W materiale znajdują się porady psychologa: Jak radzić sobie z bólem? Co można zrobić aby sobie pomóc?

Mam nadzieję, że informacje zawarte w poradniku opracowane przez wybitne autorytety będą pomocne Pacjentom cierpiącym przewlekły ból nowotworowy i ich opiekunom.

Marzena Domańska-Sadynica, MBA, prezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia