Kampania edukacyjna „Nie ból się. Rak wolny od bólu” została zainaugurowana konferencją prasową w dniu 26 marca 2015 roku.

Podczas konferencji wybrzmiał przekaz kierowany do wszystkich pacjentów przez profesora Jerzego Stuhra, społecznego ambasadora kampanii, który mówił, że każdy pacjent ma prawo do życia bez bólu, niezależnie od etapu choroby nowotworowej.

Niestety, w Polsce chorzy cierpiący z powodu bólu nowotworowego nie otrzymują odpowiedniej pomocy. Często uzasadnieniem odmowy leczenia bólu przez lekarzy są słowa: „Rak musi boleć”, „Trzeba się przyzwyczaić do bólu”.

Intencją pomysłodawczyni i realizatorki kampanii, Marzeny Domańskiej- Sadynica, prezeski Fundacji Eksperci dla Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, partnerów merytorycznych projektu było przeciwstawienie się fałszywym stereotypom, które są poważną, mentalną barierą w leczeniu bólu w Polsce oraz walka o poprawę jakości opieki nad pacjentem z bólem nowotworowym. Organizatorem kampanii została Fundacja Wygrajmy Zdrowie.

Działania w ramach kampanii miały zasięg ogólnopolski. Projekt był prowadzony w prasie, radio, mediach społecznościowych (strona internetowa dedykowana kampanii zawierająca kompendium wiedzy o leczeniu bólu, z dyżurem on – line eksperta www.rakwolnyodbolu.pl, profil facebook.com/rakwolnyodbolu).

SPOT RADIOWY KAMPANII

Z myślą o upowszechnieniu prawa pacjenta do leczenia bólu i potrzebie domagania się skutecznej terapii przeciwbólowej nagrany został spot radiowy kampanii. Spot został wyemitowany we wszystkich stacjach regionalnych Polskiego Radia (Polskie Radio Białystok, Polskie Radio Lublin, Polskie Radio Gdańsk, Polskie Radio Katowice, Polskie Radio Kielce, Polskie Radio Koszalin, Polskie Radio Olsztyn, Polskie Radio Szczecin, Polskie Radio Kraków, Polskie Radio PIK, Polskie Radio Opole, Polskie Radio Rzeszów, Polskie Radio Zachód, Polskie Radio Wrocław, Polskie Radio Łódź),  w Radiu dla Ciebie i w PR I Polskiego Radia.

Spot radiowy kampanii

W sumie na antenach wspomnianych rozgłośni radiowych spot można było usłyszeć aż 580 razy. W 8 stacjach radiowych (Radio Jura 93,8 FM, Radio Mazowsze, Radio RDC, Radio Fiat FM, Polskie Radio Gdańsk, Polskie Radio Kraków, Polskie Radio Wrocław, Radio Doxa (Opole)) przygotowano dłuższy materiał w formie wywiadu z ekspertem oraz informacjami o kampanii.

KAMPANIA W PRASIE

Na potrzeby kampanii zostały przygotowane dwa Visuale z wizerunkiem ambasadora profesora Jerzego Stuhra z hasłem informującym o prawie do leczenia bólu (Nie ból się , Rak wolny od bólu) i promujące zmianę postawy pacjenta w kierunku domagania się skutecznej terapii przeciwbólowej (Masz prawo do życia bez bólu na każdym etapie choroby nowotworowej. Domagaj się od lekarza skutecznej terapii przeciwbólowej).

Kampania „Rak wolny od bólu” zyskała istotne wsparcie medialne. W kampanię aktywnie włączyło się 26 redakcji ogólnopolskich (Gazeta Wyborcza, Metro, Newsweek, Polityka, Wprost, Forum, Charaktery, Polska The Times, Rzeczpospolita, Fakt Zdrowie, Super Express, Twoje Imperium, Nie, Rynek Zdrowia, Galeria Style i Smaki, Gazeta Farmaceutyczna, Rewia, Kurier TV, Dziennik Trybuna, Dziennik Polski, Świat Zdrowia, Gazeta Współczesna. Tydzień, Tygodnik ABC, Moje Smaki Życia, Przyjaciółka, Kropka TV)  i 20 gazet regionalnych (Gazeta Olsztyńska, Polska Dziennik Bałtycki, Dziennik Polski Gazeta Krakowska, Gazeta Pomorska Toruń, Polska Gazeta Wrocławska, Echo Dnia Radomskie, Polska. Głos Wielkopolski. Magazyn, Polska Dziennik Łódzki, Echo Dnia Podkarpackie, Głos Koszaliński, Echo Dnia Świętokrzyskie, Głos Szczeciński, Echo Dnia Kielce, Głos Pomorza, Polska Dziennik Zachodni, Nowiny, Gazeta Pomorska, Fakt Kraków, Metro regionalne, Gazeta Wyborcza dodatki regionalne, Polska Metropolia Warszawska).

W ramach prowadzonych działań otrzymaliśmy 141 bezpłatnych publikacji Visuali kampanii (w tym w prasie lokalnej).

Dodatkowo 130 informacji o kampanii ukazało się w mediach elektronicznych. Informację o kampanii i bezpłatnych konsultacjach zamieściły również wybrane Urzędy Wojewódzkie (Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Małopolski Urząd Wojewódzki, Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego). Wszystkie media aktywnie pomagały w nagłośnieniu przesłania kampanii „Nie kłaniaj się bólowi” i „Nie ból się”.