Raport przygotowany przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Fundację Eksperci dla Zdrowia pt.: ,,Model opieki koordynowanej nad pacjentem z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit” – przedstawia model Standardu opieki nad dorosłym pacjentem z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit – chorobą Leśniowskiego – Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

Rozwiązania systemowe dla tej grupy chorych zostały opracowane w formie modelu opieki koordynowanej, opartej na sieci poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych i oddziałów gastroenterologii w wysokospecjalistycznych ośrodkach klinicznych. W ramach tego modelu każdy pacjent z NZChJ zostanie objęty wysokospecjalistyczną opieką w ośrodku referencyjnym, gdzie zajmie się nim interdyscyplinarny zespół ds. diagnostyki i leczenia, w skład którego wchodzi: lekarz gastroenterolog, chirurg, dietetyk, psycholog i pielęgniarka.

Efektem objęcia pacjentów kompleksową opieką  specjalistyczną  będzie poprawa sytuacji zdrowotnej chorych z nieswoistymi   zapalnymi  chorobami  jelit, która w opinii ekspertów jak i organizacji zrzeszających pacjentów, pozostaje w wielu aspektach niedoskonała.

W opracowaniu przedstawiono  rekomendację  utworzenia Rejestru  Nieswoistych  Zapalnych Chorób Jelit (NZChJ)  w oparciu o aktualnie obowiązujące uwarunkowania prawne.

Opracowanie oprócz gotowych projektów rozwiązań zawiera także rekomendacje istotne dla podniesienia opieki gastroentorologicznej obejmujących diagnostykę i leczenie pacjentów z Nieswoistymi   Zapalnymi  Chorobami  Jelit (NZChJ).

Zobacz raport

Powiązane materiały