Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat wczesnego zapalenia stawów. Organizatorami kampanii edukacyjnej Wcześniej Znaczy Lepiej są Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Fundacja Eksperci dla Zdrowia, Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii, prof. dr hab. n.med. Brygida Kwiatkowska.

Ambasadorką kampanii jest dziennikarka, Agata Młynarska. Patronat honorowy nad kampanią Wcześniej Znaczy Lepiej objął Minister Zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Partnerem merytorycznym kampanii jest Polskie Towarzystwo Zapalnych Chorób Autoimmunologicznych i Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Patronat medialny nad kampanię objął Onet. Partnerami wspierającymi kampanię Wcześniej Znaczy Lepiej są  firmy Roche Polska, Eli Lilly Polska Sp. z o.o, AbbVie Polska Sp z o.o.

W kampanii będziemy uświadamiać, że istotne w procesie diagnostycznym wczesnego zapalenia stawów jest, aby pacjent, u którego występuje ból i obrzęk przynajmniej jednego stawu, nie będący przyczyną urazu, trwający krótko, udał się do swojego lekarza podstawowej opieki. Rolą lekarza, do którego zgłosi się pacjent, jest przeprowadzenie screeningu w kierunku zapalnej choroby reumatycznej, a w przypadku jej podejrzenia, jak najszybsze skierowanie chorego do lekarza reumatologa – podkreśla prof. dr hab.n. med. Brygida Kwiatkowska.

Na potrzeby kampanii powstał portal edukacyjny www.wczesniejznaczylepiej.pl, stanowiący kompendium wiedzy dla pacjenta w zakresie wczesnych zapaleń stawów, objawów WZS, ścieżki diagnostycznej na poziomie lekarza podstawowej opieki i lekarza reumatologa, informacji na temat najczęstszych chorób, które są diagnozowane z wczesnego zapalenia stawów, leczenia.

Kampania będzie prowadzona w mediach społecznościowych. Internauci będą mogli dołączyć do społeczności na Facebooku: www.facebook.com/wczesniejznaczylepiej/oraz na Instagramie www.instagram.com/wczesniejznaczylepiej/.

Powiązane materiały