Raport  „WCZESNE ZAPALENIE STAWÓW. Rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem” został opracowany przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Fundację Eksperci dla Zdrowia.  Recenzję raportu przygotował konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii prof. dr hab. n.med. Marek Brzosko.

 

AUTORZY RAPORTU

NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

dr n. med. Marek Tombarkiewicz – Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

prof. dr hab. n med. Brygida Kwiatkowska – Zastępca Dyrektora NIGRiR ds. Klinicznych, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów

dr hab. n. med. Beata Tarnacka – Kierownik Kliniki Rehabilitacji NIGiR

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Andrzej Śliwczyński –  Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia

FUNDACJA EKSPERCI DLA ZDROWIA

Marzena Domańska- Sadynica – ekspert ochrony zdrowia, prezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia

Magdalena Wiciak- Obrębska – doradca prawny, Fundacja Eksperci dla Zdrowia

Jerzy Gryglewicz – ekspert ochrony zdrowia, Fundacja Eksperci dla Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego

RECENZJA RAPORTU

prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko – konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, prezes  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Powiązane materiały

Raport  „NOWOTWÓR  ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO. Rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem” został opracowany przez Polskie Towarzystwo Urologiczne, Konsultanta Krajowego...