Fundacja Eksperci dla Zdrowia współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia  (NFZ)  w  projekcie   stanowiącym  platformę wymiany wiedzy i potrzeb w zakresie opieki nad pacjentem. Projekt powstał z inicjatywy NFZ  pod nazwą Forum Organizacji Pacjentów (FOP). Dzięki  tej inicjatywie NFZ może pomóc pacjentom kompleksowo w całym cyklu jego życia z chorobą, również przed udzieleniem świadczenia i po nim. Efektem tej współpracy są wspólne projekty. Fundacja  Eksperci dla Zdrowia bierze udział w pracach trzech podzespołów tj. innowacyjnych rozwiązań w systemie ochrony, edukacji i szkoleń,  monitoringu systemu ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowia i promocja zdrowia.  Pierwsze miesiące pracy zakończyły się opracowaniem konkretnych obszarów tematycznych.

Zdjęcie: <a href=’https://pl.freepik.com/zdjecia/ludzie’>Ludzie zdjęcie utworzone przez 8photo – pl.freepik.com</a>

Powiązane materiały