Rekomendacje  w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem z nowotworem pęcherza moczowego  zawarte w Raporcie „Nowotwór Pęcherza Moczowego. Rekomendacje  zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem opracowanym przez Polskie Towarzystwo Urologiczne, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Urologii, Fundacje Eksperci dla Zdrowia.

  1. Nawiązując do Zaleceń NIK zawartych w dokumencie pokontrolnym z 2017 r., Polskie Towarzystwo Urologiczne powinno opracować kryteria wymagane dla specjalistycznych ośrodków leczenia nowotworu pęcherza moczowego, przy których powinny być zorganizowane ośrodki chemioterapii i radioterapii leczące ten typ nowotworu.
  2. Tworzenie specjalistycznych ośrodków leczenia nowotworu pęcherza moczowego powinno zostać wpisane jako regionalne priorytety dla polityki zdrowotnej przez Wojewódzkie Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych.
  3. Należy opracować i wdrożyć program pilotażowy, realizowany przez kilka ośrodków w Polsce i finansowany ze środków NFZ, oparty na modelu kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem z nowotworem pęcherza moczowego.
  4. Należy opracować projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia Rejestru Raka Pęcherza Moczowego i wyznaczyć ośrodek, który będzie nim zarządzał i analizował jakość realizowanych świadczeń przez poszczególne ośrodki.
  5. Należy opracować, przy udziale Polskiego Towarzystwa Urologicznego, program ustawicznego szkolenia z zakresu chemioterapii nowotworów układu moczowego w oparciu o aktualizowane co rok schematy postępowania.

Powiązane materiały