Rekomendacje końcowe Raportu „Wczesne Zapalenie stawów. Rekomendacje  w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem” opracowanym  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Fundacje Eksperci dla  Zdrowia.

  1. Wdrożenie programu pilotażowego Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem z Wczesnym Zapaleniem Stawów KOS –WZS  w co najmniej 7 ośrodkach   w Polsce
  2. Utworzenie Krajowego Rejestru Pacjentów z Wczesnym Zapaleniem Stawów
  3. Opracowanie Standardu Rehabilitacji Leczniczej dla pacjentów z Wczesnym Zapaleniem Stawów
  4. Wprowadzenie procedury obliczania DAS28 do koszyka  świadczeń  gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  5. Opracowanie przez AOTMiT wzoru programu polityki zdrowotnej w zakresie wykrywania wczesnego zapalenia stawów w formierekomendacji dla jednostek samorządu terytorialnego 

Powiązane materiały